Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Văn Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hải 1
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Minh Trí, Cao Thị Phương Chi
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 306 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12233 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này