Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Xuân Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Việt Cường
Quận/huyện Huyện Trấn Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 122 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3057 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 179682 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này