Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Hoài Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đại Mạch
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Đạt giải ba GVDG cấp thành phố năm học 2007-2008
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1357 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 53 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này