Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Chân
Quận/huyện Thị xã Đông Triều
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1599 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7103 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này