Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Văng Thành Gợi
Giới tính Nam
Website https://vangthanhgoi.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cầu Quan
Quận/huyện Huyện Tiểu Cần
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Văn Phúc, Lưu Quốc Đat
Đã đưa lên 96 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 256 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 386 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2166 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này