Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thị Hoa Lý
Giới tính Nữ
Website http:///hoaly60qb
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Gia Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Dương Văn Hùng, Trần Thị Thơm
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1730 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 279 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này