Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thi Thanh Dào
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ka Đơn 2
Quận/huyện Huyện Đơn Dương
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Giới thiệu GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 528 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 437 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này