Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Văn Tuân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Cẩm Giàng
Quận/huyện Huyện Cẩm Giàng
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 56 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9761 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10043 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này