Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Bá Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Việt Long
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trần Văn Kỳ, Lê Thị Bình
Đã đưa lên 232 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 860 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11712 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này