Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Trung Luân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 47 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1458 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7370 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này