Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Quyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hellme
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Lê Đê Phê, Nguyễn Hữu Quang
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 580 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 179 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này