Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trà Ly Phăng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phong Lạc 5
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thới
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao .
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 400 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31201 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này