Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Đình Sanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Hành Nhân
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hành
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2321 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 720 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này