Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Văn Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 2 xã Hàng Vịnh
Quận/huyện Huyện Năm Căn
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 65 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1075 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11166 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này