Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Kim
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Yang
Quận/huyện Huyện Đắk Đoa
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 546 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 83 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này