Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thúy Kiều
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tranthithuykieu
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngọc Tố 2
Quận/huyện Huyện Mỹ Xuyên
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thị Nhi
Đã đưa lên 87 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 842 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11038 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này