Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Canh Thuỵ
Quận/huyện Huyện Yên Dũng
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Ong Thị Thu, Vũ Thị Điều
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1936 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 273 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này