Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thanh Tổng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/t2tong
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trường Long A 1
Quận/huyện Huyện Châu Thành A
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 202 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 20 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 65388 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này