Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Nhanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tvnhanh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Long Thạnh 2
Quận/huyện Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1320 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này