Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mai Hạnh
Giới tính Nữ
Website https://maihanhtq.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Trào
Quận/huyện Thị xã Tuyên Quang
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Vũ Kim Phượng
Đã đưa lên 473 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1576 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2820 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46658 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này