Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Biên Hòa
Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Hồ Văn Tiếp, Nguyễn Tấn Tài
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1336 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 177 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này