Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ma Thị Năm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/mathinam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Ea Súp
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 269 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 359 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 97149 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này