Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thành Mỹ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhmyle
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Phú Mỹ
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Dương Phước Sang, Minh Dung
Đã đưa lên 206 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2156 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 37 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46999 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này