Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Cao Thi Kha
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL A Châu
Quận/huyện Quận 3
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 849 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 64 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này