Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đại Chương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Kiến 1
Quận/huyện Thành phố Tuy Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2391 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4284 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này