Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Than Thi Minh Duc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phương Sơn
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1858 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1499 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này