Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Mai Huy Nghị
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị Phòng GD&ĐT Chiêm Hóa
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3796 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 948 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này