Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan The Tri
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sào Nam
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Thị Minh Châu
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 665 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 987 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này