Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thi Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đình Lập
Quận/huyện Huyện Đình Lập
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Xuân Thời, Vi Thị Hà
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3138 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48169 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này