Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đang Thi Huong
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Bằng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thanh Trang
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 163 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 62 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này