Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Minh Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nga Trung
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1641 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6728 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này