Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Dinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Trung Giã
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 431 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 771 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này