Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyên Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Hán Quảng
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1182 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25767 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này