Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thành
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vụ Quang
Quận/huyện Huyện Đoan Hùng
Tỉnh/thành Phú Thọ
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 453 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4679 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này