Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quang Bích
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 38 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2536 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 45 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24867 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này