Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Giang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangocgiang
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Quận/huyện Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Giới thiệu Sinh viên lớp A2K41 CNTT
Xác thực bởi Trần Văn Minh, Đoàn Thị Thu Hiền
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4612 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2350 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này