Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Cẩm Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Long Trường
Quận/huyện Quận 9
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 434 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8610 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này