Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ninh Quốc Thể
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêng Srônh
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Giới thiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 778 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này