Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên NGND. Nguyễn Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Trà
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu 15 năm là giaó viên TPT Xuất sắc. Tận tụy với học sinh .Đặc bịệt là học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cánh khó khăn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1346 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2300 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này