Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Bá Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Mai Anh Tuấn
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 101 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1693 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 37422 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này