Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hoangson08
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hội Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Đã đưa lên 125 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2367 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18083 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này