Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Bích Hòa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trinhbichhoa
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giới Phiên
Quận/huyện Thành phố Yên Bái
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Đức Thăng, Đinh Văn Khương
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1422 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10444 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này