Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Bảy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nhân Thành 1
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Phan Thị Nga, Nguyễn Văn Tình
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 925 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này