Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nong Thi Hang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trung Kênh
Quận/huyện Huyện Lương Tài
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Đoàn Thị Hiền, Trần Thị Thu
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 883 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4930 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này