Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Chín
Giới tính Nữ
Đơn vị truong TH Ta Nhiu
Tỉnh/thành HA GIANG
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1231 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41834 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này