Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Vi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 73 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 584 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17489 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này