Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Lan Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đặng Thúc Hứa
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Đình Hùng
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5753 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1747 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này