Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoan Thi Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Đức
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 76 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3242 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10182 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này