Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Van Hoang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phiêng Luông
Quận/huyện Huyện Bắc Mê
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Giới thiệu giáo viên giỏi cấp Huyện
Xác thực bởi Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Bình
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 490 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 801 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này