Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Tố Hiên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Ninh 2
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu giao vien gioi
Xác thực bởi Trần Văn Bình, Nguyễn Lương Chiến
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 630 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này